Sözlükte "tevafuk" ne demek?

1. Birbirine uyma, uygun gelmetevafuk